Ralph Lauren ticker dps (an.) 2023 hike 2022 hike 2021 hike
RL N/A N/A N/A N/A
Business yield Hike yrs 5 yr CAGR freq. paid since
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Ralph Lauren

2022 2022 Ralph Lauren hikes dividend by 9.1% Consumer Discretionary
2021 2021 Ralph Lauren reinstates dividend Consumer Discretionary