Hackett Group ticker dps (an.) 2023 hike 2022 hike 2021 hike
HCKT N/A N/A N/A N/A
Business yield Hike yrs 5 yr CAGR freq. paid since
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Hackett Group

2017 2017 Hackett Group hikes dividend 15.4% Technology